Email

info@ordinacijatucic.com

Telefon

+387 35 279 116

Lokacija

Tuzla, Stupine B6

PROTETIKA

Kada je riječ o protetici, potrebno je prije svega istaći da ona može biti fiksna ili mobilna. Fiksna i mobilna protetika se bave nadoknadom izgubljenih zuba i mekih dijelova tkiva usne duplje putem proteza, krunica, mostova, itd. Fiksna protetika označava one elemente koji se trajno ugrađuju u vilicu i koji se ne mogu izvaditi. Mobilna protetika se radi u slučajevima kada fiksna protetika nije moguća i odnosi se na elemente koji nisu fiksno smešteni u vilicu već se mogu po potrebi i izvaditi. Fiksna protetika Metalokeramičke krunice i mostovi, kao i bezmetalna keramika, omogućavaju nadoknadu jednog ili više izgubljenih zuba i potpuno neprimjetno uklapanje takvih nadoknada u zubni niz. Bezmetalna keramika zahvaljujući svojim vrhunskim estetskim i optičkim karakteristikama prednjači na polju estetske stomatologije I fiksne protetike. Sa njom se može eliminisati taman rub koji potiče od prisustva metala starih metalokeramičkih krunica. Mobilna protetika U slučajevima kada nije moguće izraditi fiksni rad, protetsku rehabilitaciju možemo uraditi protezama: totalne, parcijalne pločaste proteze, skeletirane (wisil) proteze kojima možemo u određenim slučajevima (primenom atečmena) izbjeći vidljive kukice i na taj način dobiti vrhunske estetske rezultate.