DJEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Dječija stomatologija (pedodoncija) bavi se praćenjem rasta i razvoja usne šupljine i vilica kod djece, te prevencijom i sanacijom karijesa. Prevencija je ono na šta stavljamo najveći akcenat dječije stomatologije, jer je u toj dobi važno razvijati higijenske navike. Najvažniju ulogu u tome imaju posjete stomatologu, koje trebaju biti ugodne i zabavne za dijete. Kontrolni pregledi djece provode se neposredno nakon nicanja mliječnih zuba i ovakvim pristupom mogu se na vrijeme primijetiti moguće promjene, a roditelje posavjetovati o važnosti preventivnih mjera u očuvanju oralnog zdravlja koje uključuje: •pravilno četkanje zuba te izbor četkice i paste za zube •pravilna prehrana i uklanjanje loših navika •važnost očuvanja zdravih mliječnih zuba •edukacija o cirkularnom karijesu (fenomen sisanja bočice) •profesionalna fluorizacija •rano prepoznavanje ortodontskih anomalija, •pečaćenje(zalijevanje) fisura i zaštita zuba Preventivni postupci kao što su premazivanje zuba fluoridnim lakovima i pečaćenje(zalijevanje) fisura na stalnim zubima, koje provodimo u našoj ordinaciji, su potpuno bezbolni. Redovne posjete stomatologu trebale bi osigurati da djeca adolescentsku dob dočekaju zdravih zuba.