Email

info@ordinacijatucic.com

Telefon

+387 35 279 116

Lokacija

Tuzla, Stupine B6

Parodontologija

Parodontologija je grana dentalne medicine koja obuhvata dijagnozu i terapiju bolesti tkiva zuba (gingive) kao i bolesti okolnih potpornih tkiva oko zuba (parodonta).
Zdravlje parodonta preduslov je zdravlja zubi te se podrazumijeva da svaka ozbiljnija terapija u ustima također obuhvata i terapiju bilo kakve upale sluznice. Neadekvatna higijena kod pacijenta vremenom može dovesti do ozbiljnijih upala sluznice i parodonta, a neliječena tijekom godina može dovesti i do gubitka zuba.
Stoga je prije svakog ozbiljnijeg protetskog zahvata parodontna terapija uz sanaciju bolesti sluznice jedna od važnih zadaća našega tima.